Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Παπαδοπούλου Μαρία
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Ευρωπαϊκό ταμείο Ένταξης & Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Δράση 1.3/13: «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.». Έργο 1.3.β /13: «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους».
Ημερομηνία Έναρξης: 
03/2015
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2015

Συνεργάτες 

Γιώργος Ανδρουλάκης, Αν. καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΠΘ

Ελένη Γκανά, Λέκτορας, ΠΤΕΑ, ΠΘ

Ευγενία Βασιλάκη, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, ΠΘ

Ρούλα Κίτσιου, Υπ. Διδάκτορας, ΠΤΔΕ, ΠΘ

Ηρώ-Μαρία Παντελούκα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, ΠΘ

Σκουρμαλλά Αργυρώ, Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, ΠΘ 

 Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ 

Επιστημονικά Υπεύθυνη της ομάδας ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ανάπτυξη μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους σε επτά πόλεις της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη ομάδα ανέλαβε το σχεδιασμό διαφορετικών syllabus για τη γλωσσική διδασκαλία ανάλογα με το κάθε κοινό καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας.

 Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα  

Παπαδοπούλου, Μ., Ανδρουλάκης, Γ., Βασιλάκη Ε., Γκανά Ε., Κίτσιου Ρ., Παντελούκα Η.-Μ., & Σκουρμαλλά Α. (2015). «ΜΑΘΕΜΕ» Εκπαιδευτικό υλικό για μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία και αναλφάβητους. Στο πλαίσιο της δράσης ‘Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.΄(Έργο 1.3.β/13) Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης.

Βασιλάκη Ε., Γκανά Ε., Παπαδοπούλου Μ., Κίτσιου Ρ., Παντελούκα Η.–Μ., Σκουρμαλλά Α.. (2015). Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής σε μετανάστες/στριες: Η ταυτότητα ως πολυτροπικό βίωμα και συμμετοχή στη διδασκαλία. 5α Τζαρτζάνεια (Τύρναβος 6-8 Νοεμβρίου 2015)