‘Ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες της έκθεσης στο θόρυβο’ (ΕΥΑΙΣΘΟ).

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ., ΚΕ 81346.
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2014
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2014

Επιστημονικά υπεύθυνος: Νίκος Μπάρκας, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΤΑΜ-ΔΠΘ)

 Ιστότοπος του προγράμματος: http://noiseawareness.gr

Συνεργάτες:

Νίκος Μπάρκας, Αν. Καθηγητής, ΤΑΜ, ΔΠΘ

Αναστασία Δημητρίου: Αν. Καθηγήτρια ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ

Βασιλεία Χρηστίου, Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, ΠΘ

Νίκος Αγγουριδάκης, ιατρός

Σοφία Βουδηλάκη, εκπαιδευτικός

Στέργιος Γραμμένος, Δρ. εκπαιδευτικός

Λαμπρινή Κούτνα, εκπαιδευτικός

Μαρία Κούτσικου, ερευνήτρια

Έμη Μαλκοπούλου, εκπαιδευτικός

Αφροδίτη Οικονόμου, εκπαιδευτικός

Αθανασία Ρουσίδου, ερευνήτρια

Σεβαστή Θεοδοσίου, τεχνικός

Μαίρη Επιτρόπου, τεχνικός

Ρόλος μέλους ΠΤΠΕ στο Πρόγραμμα: Μέλος της επιστημονικής ομάδας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα ‘ΕΥΑΙΣΘΟ’ είναι μία ερευνητική δράση στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης International Noise Awareness Day 2014 για την αποφυγή, την πρόληψη και τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων από την έκθεση στο θόρυβο του περιβάλλοντος.
Στόχοι του προγράμματος είναι :

  •  η παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού
  •  η δοκιμαστική εφαρμογή του σε δημόσια σχολεία
  •  η ενημέρωση μεγάλων ομάδων εκπαιδευτικών για τις συνέπειες του θορύβου 

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε ως συνεργασία ερευνητριών/-τών από διαφορετικά ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικά πεδία.

Κατάλογος δημοσιεύσεων από το πρόγραμμα

Christidou V., Dimitriou, A Nikos Barkas, N., Papadopoulou, M., & Grammenos, S. (2015). “Young noise researchers”: An intervention to promote noise awareness in preschool children.  International Journal of Baltic Science Education, 14(5) 569–585

Χρηστίδου, B.,   Δημητρίου, Α., Παπαδοπούλου, Μ., Γραμμένος, Σ., & Μπάρκας, Ν. (2015). «Μικροί ερευνητές ήχου»: ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την ευαισθητοποίηση στις συνέπειες του θορύβου.  Στο Χ. Σκουμπουρδή & Μ. Σκουμιός (εκδ.). Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή ‘Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες’, (σσ. 452-472).  Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος, 17 & 18 Οκτωβρίου 2014).

Μπάρκας, Ν., Δημητρίου, Α., Χρηστίδου, Β. & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Πρόγραμμα ΕΥΑΙΣΘΟ: η αναπλαισίωση εννοιών της ακουστικής με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά. Στο Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ακουστική 2014» (Θεσσαλονίκη, 20-21/10/2014) (σσ.278-284). Ελληνική Ακουστική Εταιρεία & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης .

Δημητρίου, Α., Χρηστίδου, Β. & Παπαδοπούλου, Μ. Παραγωγή πολυτροπικών κειμένων στο πλαίσιο ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης απέναντι στο θόρυβο. Κείμενο εκτεταμένης περίληψης και προφορική εισήγηση στο συνέδριο «Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία». Θεσσαλονίκη, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και εκπαίδευσης, ΑΠΘ, 31/10 & 1/11/2014