Ανάληψη διπλωματικών εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία ανάληψης διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του ΠΜΣ:

Α) Το έντυπο δήλωσης θέματος διπλωματικής έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017

Β) Το έντυπο κατάθεσης προσχεδίου διπλωματικής έως τις 31 Μαρτίου 2017

Τα παραπάνω έντυπα είναι διαθέσιμα στο http://www.ece.uth.gr/main/el/content/985-diplomatikes-ergasies