1ο εξάμ. - Σεμινάριο: Κοινωνικές Κατασκευές της παιδικής ηλικίας, της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας

Μονάδες ECTS: 
6
Διδάσκων: 
Χρονάκη Άννα

Στο σεμινάριο αυτό διερευνώνται οι ποικίλοι τρόποι κατασκευής των εννοιών της «παιδικής ηλικίας» και του «παιδιού», της «δημιουργικότητας» και της «εκπαίδευσης» ως επαφή με μορφές τυπικής και άτυπης γνώση σε επιστημονικούς, μυθοπλαστικούς, πολιτικούς, δημοσιογραφικούς κ.ά. λόγους, μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας. Στόχος είναι η συστηματική αποδόμηση κυρίαρχων αναπαραστάσεων και βεβαιοτήτων γύρω από την παιδική ηλικία και η ανάδειξη εναλλακτικών και ενδεχομενικών μορφών παιδικής ηλικίας, πολιτειότητας, παιδαγωγικής γνώσης και χειραφετητικής μάθησης. Οι βασικοί θεματικοί άξονες με βάση τους οποίους οργανώνονται οι διαλέξεις είναι οι εξής:

1ο  6ωρο

  • Θεωρίες κοινωνικής κατασκευής του παιδαγωγικού υποκειμένου
  • Γνώση, εξουσία, παιδική υποκειμενικότητα: επιστημονικός λόγος, μυθοπλασία, αναλυτικά προγράμματα, σχολικά μαθηματικά, ψηφιακά περιβάλλοντα, παιχνίδια, αφηγήσεις 
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας, της γνώσης και της χειραφέτησης του υποκειμένου

 2ο 6ωρο

  • Πολιτειότητα, συμμετοχή και δημιουργικότητα στην εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτικά κοινά.
  • Η εκπαίδευση στα μαθηματικά δεν αφορά τα μαθηματικά. Μια κριτική θεώρηση πολιτικών αναμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων
  • Εκτός τάξης: Μαθηματικά του Δρόμου και της Συγ/κίνησης

3ο 6ωρο

  • Βιοπολιτικές τεχνολογίες της δημιουργικότητας και του παιδικού εαυτού.
  • Ορθολογισμός, πειθαρχία και εξάσκηση: Κατασκευές πολιτειότητας ως η γένεση του μοντέρνου ή/και του νεοφιλεύθερου υποκειμένου
  • H κατάκτηση του επιχειρήματος ως η αποφυγή του παράλογου, της αβεβαιότητας, του χαοτικού και του ασυνεχούς