Πεχτελίδης Γιάννης

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 
24210 74702
E-mail: 
pechtelidis [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Ο Γιάννης Πεχτελίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη και την Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης μετεκπαιδεύτηκε στη Μεθοδολογία Πολιτικής και Κοινωνικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ. Πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Από το 2006 διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα ως συντονιστής, εταίρος και ερευνητής:  

  • Heteropolitics’: Refiguring the Common and the Political. Action Acronym: HETEROPOLITICS - ERC Consolidator Grant 2017-2020.
  • Sociocultural Learning of Youth in Mobile Socieites - SLYMS-ERASMUS +, 2018-2021, Συντονιστής. 
  • Blended Short-cycle Training Courses on ‘Commoning Practices’” (ComPra, 2020-KA203-CC093835). Erasmus plus. Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2020-2023 
  • Learning Initiative for Elementary school Fun Oriented Resuscitation Coaching Europewide (LΙFE-FORCE, 2020-1-EL01-KA201-079184). Erasmus plus. Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2020-2022. 
  • SMOOTH EDUCATIONAL SPACES. PASSING THROUGH ENCLOSURES AND REVERSING INEQUALITIES THROUGH EDUCATIONAL COMMONS (SMOOTH, Call: H2020-SC6 TRANSFORMATIONS-2020, Number: 101004491). Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2021-2023.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα Εκπαιδευτικά Κοινά, στις κοινωνιολογικές σπουδές γύρω από την εκπαίδευση, την παιδική ηλικία και τη νεότητα, τη θεωρία και ανάλυση λόγου και την εθνογραφία. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρίας (ESA), των ευρωπαϊκών ερευνητικών δικτύων της Κοινωνιολογίας της Παιδικής Ηλικίας και της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, του διεθνούς δικτύου Ανάλυσης Λόγου, καθώς και της διεθνούς εταιρίας Πολιτικής Επιστήμης. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά κυρίως του εξωτερικού, ενώ έχει επιμεληθεί και δημοσιεύσει αρκετά βιβλία. 

Πεχτελίδης, Γ. (2020). Για μια εκπαίδευση των κοινών εντός και πέραν των "τειχών". Αθήνα: Gutenberg.

Pechtelidis, Y. & Kioupkiolis, A. (2020). Education as Commons, Children as Commoners. The case study of the Little Tree community. Democracy & Education, 28 (1), Article 5. Available at: https://democracyeducationjournal.org/home/vol28/iss1/5

Gaitan, L., Pechtelidis, Y., Tomas, C. and Fernandes, N. (2020). Children’s Lives in Southern Europe. Contemporary Challenges and Risks. Elgar.

Pechtelidis, Y. (2018). Heteropolitical Pedagogies, Citizenship and Childhood in Contemporary Greece, in C. Baraldi and T. Cockburn (eds). Theorising Childhood: Citizenship, Rights, and Participation. Palgrave Macmillan.

Pechtelidis Y and Stamou AG (2017) The “competent child” in times of crisis: a synthesis of Foucauldian with critical discourse analysis in Greek pre-school curricula. Palgrave Communications. 3:17065 doi: 10.1057/palcomms.2017.65

Kioupkiolis, A. & Pechtelidis, Y. (2017). Youth Ηeteropolitics in Crisis-ridden Greece, in J. Bessant and Sarah Picard (eds). Re-Generating Politics: Young People and New Forms of Politics in Times of Crises, Palgrave Macmillan.