3ο εξάμ. - Δημιουργική γραφή/ανάγνωση και εκπαίδευση

Μονάδες ECTS: 
12
Διδάσκων: 
Σηφάκη Ευγενία

 

Η διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής εμπλέκει την πράξη της γραφής με την κριτική σκέψη πάνω στη συγγραφή και τα αποτελέσματά της. Η πρακτική και εργαστηριακή πλευρά της Δημιουργικής Γραφής, δηλαδή, συναρτάται με μία σοβαρή εξέταση της τέχνης και τεχνικής της γραφής, η οποία συμπεριλαμβάνει τη μελέτη και την ερμηνείσ λογοτεχνικών κειμένων, της δομής και της γλώσσας τους, με εργαλείο θεωρίες της λογοτεχνίας, όπως είναι η σημειωτική επιστήμη, η αφηγηματολογία κ.ά. Το μάθημα θα εστιάσει ειδικότερα στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή του παιδικού βιβλίου, από την ιδέα, τη σύλληψη, την έμπνευση, στη συγγραφή. Στόχοι του είναι να αναπτύξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ικανότητα της αποτίμησης και αξιολόγησης των λογοτεχνικών κειμένων, ενώ παράλληλα να τους προσφέρει πρόσβαση σε ιδέες, νέες προσεγγίσεις και τεχνικές ως προς τον τρόπο της λογοτεχνικής γραφής. Έτσι θα αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να πειραματιστούν με τη συγγραφή οι ίδιοι, αλλά και, κυρίως, θα μπορέσουν να ενεργοποιήσουν με τη σειρά τους, τη δημιουργικότητα των δικών τους μαθητών.

 Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

 

 •  Ειδικά χαρακτηριστικά της παιδικής λογοτεχνίας
 • Στοιχεία σημειωτικής
 • Βασικά αφηγηματικά στοιχεία ενός λογοτεχνικού κειμένου (Χαρακτήρες, δομή, χώρος, χρόνος, θέμα, κ.α.)
 • Θεωρίες αφήγησης
 • Η ρηματική αφήγηση και η αφήγηση της εικόνας
 • Η έννοια και η κατασκευή του λογοτεχνικού ήρωα/χαρακτήρα. Το φύλο του λογοτεχνικού χαρακτήρα
 • Θεωρίες ανάγνωσης και πρόσληψης της λογοτεχνίας. Ο επαρκής αναγνώστης, ο εννοούμενος αναγνώστης, ο δημιουργικός αναγνώστης
 • Το μεταμοντέρνο παιδικό βιβλίο
 • Τεχνικές συγγραφής μικροαφήγησης και κειμένων βραχείας φόρμας
 • Διδασκαλία της λογοτεχνίας και δημ. Γραφή(αναλυτικά προγράμματα)
 • Τυποεκδοτικά χαρακτηριστικά εικονογραφημένου βιβλίου. Από το χειρόγραφο στον εκδότη