3ο εξάμ. - Σεμινάριο: Διαδικασίες εμψύχωσης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Μονάδες ECTS: 
6
Διδάσκων: 
Μάγος Κώστας
Διδάσκων: 
Νικονάνου Νίκη

Στο σεμινάριο αυτό θα προσεγγισθούν θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο, στις τεχνικές και στις μορφές εμψύχωσης τόσο σχετικά με την ανάπτυξη διαφόρων δράσεων παιχνιδιού όσο και γενικότερα. Η εμψύχωση στο πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού, των εικαστικών δραστηριοτήτων, των μουσειοπαιδαγωγικών και διαπολιτισμικών δράσεων κ.ά. αποτελούν ενδεικτικούς τομείς που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του σεμιναρίου, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε βιωματικό/διαδραστικό πλαίσιο. Στο ίδιο πλαίσιο θα προσεγγισθούν ζητήματα σχετικά με τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά του εμψυχωτή, ενώ θα μελετηθούν παραδείγματα εμψύχωσης ποικίλων δράσεων τόσο από τον ελληνικό όσο και τον διεθνή χώρο.