Η Θεατρική Αγωγή σε καιρό πανδημίας (SARS-CoV-2): προκλήσεις προβληματισμοί και εναλλακτικές

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κατσαρίδου Μάρθα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ, Π.Θ.
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2020

Βασική επιδίωξη του τόμου αυτού είναι η ενθάρρυνση της συλλογικότητας, του γόνιμου διαλόγου και του κριτικού στοχασμού με σκοπό τη δημιουργία ενός κειμενικού «χώρου» στον οποίο ακούγονται οι «φωνές» των εκπαιδευτικών της Θεατρικής Αγωγής αναφορικά με την πρόσφατη εμπειρία τους στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο κατά την περίοδο της πανδημίας(SARS-CoV-2), όπως και την ανταπόκρισή τους στην παρούσα συνθήκη. Πρόκειται για μια συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής.