Κωδικοποίηση Ψηφιακών Πολυτροπικών Μηνυμάτων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Καρασαββίδης Ηλίας
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΠΘ
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2019
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2020

Συμμετέχουν ως μέλη της ερευνητικής ομάδας οι Ζωή Στέλλου, Άννα-Μαρία Καλή 

 Το ερευνητικό πρόγραμμα είχε ως κύριο στόχο την εξέταση της καταλληλόλητας ψυχομετρικών οργάνων που είναι διαθέσιμα στη βιβλιογραφία για την αξιολόγηση ψηφιακών πολυτροπικών μηνυμάτων. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται πως τόσο μαθητές όσο και φοιτητές δημιουργούν ψηφιακά πολυτροπικά μηνύματα (π.χ. βίντεο) για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές δημοσιευμένες κλίμακες στα πεδία της ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και διαφήμισης, δεν υπάρχει κάποια σχετική κλίμακα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη σκοπιά της εκπαίδευσης. Το παρόν ερευνητικό έργο εξέτασε συγκριτικά την καταλληλόλητα 11 ψυχομετρικών κλιμάκων, εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μιας για τη συστηματική αξιολόγηση 380 ψηφιακών πολυτροπικών μηνυμάτων που δημιούργησαν μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.