Ηθική Παραβατικότητα στο παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο. Στερεότυπα, ανατροπές και προτάσεις για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των αναγνωστών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Τσιλιμένη Τασούλα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΠΘ
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2019

Συμμετέχει ως μέλος της ερευνητικής ομάδας η Μηκέ Παναγιώτα και η Τσιβούλη Θεοδώρα 

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Π.Τ.Π.Ε με τη συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Κύρια επιδίωξη ήταν η διεξαγωγή μιας έρευνας με αντικείμενο μελέτης τη διερεύνηση των αντιλήψεων παιδιών και εφήβων για την παραβατικότητα και την εξέταση της ικανότητά τους να σταθούν κριτικά απέναντι στο ιδεολογικό περιεχόμενο λογοτεχνικών βιβλίων που σκιαγραφεί ανάλογο θέμα. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει εάν τα λογοτεχνικά βιβλία με θέμα την παραβατικότητα συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των αρχικών αντιλήψεων και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών και των εφήβων. Βρέθηκε ότι τα παιδιά όλων των ηλικιών αποδοκίμασαν την παραβατική συμπεριφορά, κατάφεραν να ανακαλύψουν τις συνέπειες των πράξεων των ηρώων των εικονογραφημένων βιβλίων, αναθεώρησαν τις αρχικές αντιλήψεις τους ενεργοποιώντας τις δεξιότητες της συλλογιστικής, της μνήμης και της κριτικής σκέψης.