Συγκρότηση προφορικού σώματος κειμένων ελληνόφωνων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Προφορικό Σώμα Κειμένων Ελληνόφωνων Παιδιών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μότσιου Ελένη
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΠΘ
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2019

Συμμετέχει ως μέλος της ερευνητικής ομάδας ο Λίτσος Θανάσης 

To έργο είχε σαν στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων με αυθόρμητες συνομιλίες παιδιών και ενηλίκων. Ο στόχος αυτός υλοποιήθηκε σε δυο φάσεις: σε πρώτη φάση τα δεδομένα απομαγνητοφωνήθηκαν και μεταγράφηκαν με ειδικά σύμβολα από ειδικά εκπαιδευμένο ερευνητή και σε δεύτερη φάση δημιουργήθηκε ηλεκτρονική βάση δεδομένων από ειδικό στις εφαρμογές πληροφορικής. Ως αποτέλεσμα, το Σώμα δίνει σε φοιτητές και ερευνητές ελεύθερη πρόσβαση σε υλικό για την εξελισσόμενη γλώσσα μικρών παιδιών των οποίων μητρική γλώσσα είναι η Ελληνική, και προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει συνομιλίες χρησιμοποιώντας παράλληλα έναν συνδυασμό κριτηρίων αναζήτησης. Το ΠΣΚΕΠ προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα του στη διεύθυνση http://gcsl.ece.uth.gr.