Μουσειοπαιδαγωγική συμβουλευτική υποστήριξη στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών για το Μουσείο Ακρόπολης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Νικονάνου Νίκη
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Περιφέρεια Αττικής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ημερομηνία Έναρξης: 
12/2020

Αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη των εκπαιδευτικών σεναρίων που θα δημιουργηθούν από το Μουσείο Ακρόπολης και την παροχή συμβουλευτικών παρατηρήσεων και διορθώσεων στα προτεινόμενα σενάρια για τις παρακάτω ψηφιακές εφαρμογές όπως, Διαδραστικό χρονολόγιο της Ακρόπολης, Εφαρμογή με πολλές επιγραφές, Χάρτης Διασποράς, Επιγραφών Ερεχθείου, Ιστορίας Ερεχθείου, Ο Γάμος στην Αρχαία Αθήνα, Η καθημερινή ζωή, Γιγαντομαχία, Ναού Αθηνάς Νίκης, Ψηφιακή ξενάγηση (τα Εκθέματα μιλούν)