Προσαρμογή και έλεγχος ψυχομετρικών ιδιοτήτων του ερωτηματολογίου ιδιοσυγκρασίας μικρών παιδιών «Children’s Behavior Questionnaire»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δερμιτζάκη Ειρήνη
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Αυτόνομο Έργο
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2017

Μέλη Τσιάρα Ευαγγελία, Καλλία Ελένη 

 Στόχοι του έργου ήταν η προσαρμογή στα ελληνικά και ο έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του ερωτηματολογίου ιδιοσυγκρασίας παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας «Children’s Behavior Questionnaire» (CBQ-VSF, Putnam & Rothbart, 2006). Το ερωτηματολόγιο απαντάται από γονείς παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας από τη Θεσσαλία και τη Βόρειο Ελλάδα.