Πολιτειότητα και Μαθηματική Εκπαίδευση :: PiCAM

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρονάκη Άννα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Erasmus+, -UK01-KA201-036675 (UTH RC: 5489)
Ημερομηνία Έναρξης: 
12/2020

Συμμετέχουν ως μέλη της ερευνητικής ομάδας οι Κονταξή Ελένη, Ειρήνη Λαζαρίδου και Έφη Μανιώτη 

To έργο PiCaM :: Project in Citizenship and Mathematics εστιάζει σε μεθοδολογίες σχεδίασης και δημιουργίας παιδαγωγικού υλικού το οποίο υποστηρίζει την κριτική διαπολιτισμική μάθηση μέσα από θεματικές που αφορούν την από κοινού κατανόηση της σχέσης των μαθηματικών με ζητήματα όπως ο χρόνος, ο χώρος, οι χάρτες, το χρήμα, το σώμα, τα παιχνίδια κλπ. Το έργο εστιάζει στην έρευνα για την χρήση αυτού του υλικού στην πράξη με στόχο την ανάδειξη προβληματισμού γύρω από το πως αμφισβητήσιμες, αλλά και επίκαιρες, έννοιες όπως αυτές της πολιτ(ει)ότητας, της κριτικής (παγκόσμιας) μάθησης και των εκπαιδευτικών κοινών μπορούν να συζητηθούν σήμερα στην εκπαίδευση. Το έργο απευθύνεται κύρια σε εκπαιδευτικούς και σε φοιτήτριες/ες παιδαγωγικών τμημάτων. Ωστόσο τα προτεινόμενα παιδαγωγικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από νέους και νέες διαφόρων ηλικιών. Το PiCaM αποτελεί Erasmus+ πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.