Ανάπτυξη και έλεγχος ψυχομετρικών ιδιοτήτων του «Ερωτηματολογίου στρατηγικών κατανόησης κειμένου» για μαθητές

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δερμιτζάκη Ειρήνη
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Αυτόνομο Έργο
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2013
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2014

Στόχοι του έργου ήταν: α) η ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς που εξετάζει τη συχνότητα χρήσης συγκεκριμένων στρατηγικών με στόχο την κατανόηση κειμένου από Έλληνες μαθητές Ε’ δημοτικού και μεγαλύτερους και β) ο έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του.  

Σχετικές δημοσιεύσεις: Δερμιτζάκη, Ε., & Παπακοσμά, Ν. (2020). Στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης μαθητών δημοτικού: Η χρήση τους και οι σχέσεις τους με κίνητρα και συναισθήματα των μαθητών (σελ. 56-93). Τόμος 13, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.  https://ejournals.lib.auth.gr/psyannals