Άτυπη μάθηση, αυτοσχεδιασμός και μουσική παιδαγωγική: Συλλογή αναστοχαστικών κειμένων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Western University, Canada
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2004
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2009

Συλλογή αναστοχαστικών κειμένων φοιτητών και φοιτητριών τόσο στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, όσο και στο Π.Τ.Π.Ε. του Π.Θ. σχετικά με την απελευθερωτική δύναμη της εντρύφησης σε δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες (αυτοσχεδιασμός και σύνθεση) και τον ρόλο τους στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.  

Σχετικές δημοσειύσεις: 

Wright, R. & Kanellopoulos, P. A. (2010). Informal music learning, improvisation and teacher education. British Journal of Music Education, 27(1), 71-87. 

Kanellopoulos, P. A. & Wright, R. (2012). Improvisation as an informal music learning process: Implications for teacher education. In L. Väkevä & S. Karlsen (Eds.), Future prospects for music education: Corroborating informal learning pedagogy (pp. 129-157). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 

Aνακοινώσεις σε συνέδρια: 

Informal music learning, improvisation, and teacher education. (in collaboration with Ruth Wright). The Reflective Conservatoire - 2nd International Conference - Building Connections, Guildhall School of Music & Drama at the Guildhall School and Barbican Conference Centre, London (28-2 / 3-3 2009) 

The Educational Value of Improvised Performances: Subverting Performative Pedagogies (in collaboration with Ruth Wright). Paper presented at the Arts Education – to what end? Conference, New York University, (New York, 7-8/3/2008)