Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μιχαλοπούλου Κατερίνα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΠΘ
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2001
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2001

Επιστημονικός συνεργάτης: Μιχαλοπούλου Αικατερίνη

Η πολυσημία του έργου τέχνης και του χώρου προτείνει στο θεατή διάφορα επίπεδα προσέγγισης και παραπέμπει σε μια δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στον θεατή και το αντικείμενο της τέχνης. Τα μουσειακά αντικείμενα, ως πολυσημικά, είναι ανοικτά σε πολλαπλές εναλλακτικές ερμηνείες και σημασίες. Με τη χρήση σχεδίων δράσης που οργανώνονται στη σχολική τάξη, παρέχουν καταστάσεις επικοινωνίας και γλωσσικών ανταλλαγών και ωθούν τα παιδιά να αναπτύξουν προσωπικό διάλογο με τα μουσειακά αντικείμενα. 

Δημοσιεύσεις 

Μιχαλοπούλου, Κ. (2002) Μουσειακή Εκπαίδευση και επικοινωνιακός λόγος στην προσχολική και σχολική ηλικία, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 32, 167-186. 

Μιχαλοπούλου, K. (2004) Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία: η περίπτωση των μουσειακών αντικειμένων και η επικοινωνιακή χρήση τους στην εκπαίδευση Στο Σημειωτικά Συστήματα και Επικοινωνία : πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή, Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,  535-542. 

Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σημειωτικά Συστήματα και Επικοινωνία : πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή », Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2001.