ΙΡΙΣ: Τα Μαθηματικά της Τέχνης και η Τέχνη των Μαθηματικών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρονάκη Άννα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΠΕΑΕΚ, Έργο ΝΑΥΣΙΚΑ, ΟΔΥΣΣΕΙΑ // EPEAK & EU: Ministry of Education & European Union
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/1999
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2001

Το έργο αυτό αφορά στην δημιουργία ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος με υλικό που υποστηρίζει την κατασκευή μαθησιακών δράσεων για μια από κοινού εμπειρία ιδεών στα μαθηματικά και στα εικαστικά. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Ναυσικά. 

  • Kotsanis, I., Chronaki, A., Sampson, D., and Dapontes, N. (2003) Web-based Exploratory Cross-Curricular Contexts. In D. M. Watson and J. Andersen (eds). Networking the Learner: Computers in Education. Kluwer Academic Press, pp. 363-372. ΙSBN 1-4020-7133-7. 

  • Χρονάκη, Α., Κωτσάνης, Γ., και Ταλιαδώρου, Λ. (2000) ΙΡΙΣ: Η Τέχνη των Μαθηματικών και τα Μαθηματικά της Τέχνης. Πρακτικά του Συνεδρίου: Πληροφορική και Εκπαίδευση. ΣΕΠΔΕΘ (Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ν. Θεσσαλονίκης). Θεσσαλονίκη, 11-12 Νοεμβρίου 2000. (ηλεκτρονική δημοσίευση βλ. http://mlab.csd.auth.gr/sepdeth

  • Chronaki, A., Kotsanis, I., and Taliadorou, L. (2000) Maths, Images and Themes: Α Dialogue across Disciplines. In the symposium organised by Anna Chronaki and Bob Moon 'Researching and Developing on-line Communities of Practice for Teachers and Learners' in the BERA (British Educational Research Association) conference. Cardiff, UK.

http://83.212.201.85:8080/ltme/el/research