Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μιχαλοπούλου Κατερίνα
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2019
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2021

Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση διεξάγεται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και σε δημόσιους π.χ. Ιδιωτικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς, παιδικοί σταθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σε παιδότοπους, σε μουσεία, σε καλλιτεχνικές ομάδες, παιδικές βιβλιοθήκες.