Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μιχαλοπούλου Κατερίνα
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2016
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2017

Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση διεξάγεται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και σε δημόσιους π.χ. Ιδιωτικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς, παιδικοί σταθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σε παιδότοπους, σε μουσεία, σε καλλιτεχνικές ομάδες, παιδικές βιβλιοθήκες.