Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική διαδικασία του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Γ’ ΚΠΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Καρασαββίδης Ηλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2007
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2009

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες επιμορφωτές όλες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που σχετίζονται με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και να τις εφαρμόσουν στη συνέχεια στο επιμορφωτικό έργο που θα αναλάβουν στα ΚΣΕ αλλά και στα σχολεία όπου υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί. Το πρόγραμμα αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση σε θέματα εισαγωγής και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και τη μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες για την υλοποίηση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη σχολική καθημερινότητα. Τέλος, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διδακτική προσέγγιση όλων των αντικειμένων του ΑΠΣ μέσω ΤΠΕ.