Διαπολιτισμικός Διάλογος και Κοινωνική Ευαισθητοποίηση (ανθρώπινα δικαιώματα) του προγράμματος Γλώσσα και Πολιτισμός: Ανάδειξη και διαχείριση πολιτιστικών αγαθών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Πανταζής Bασίλης
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2013
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2014

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με στόχο τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.