Σιάτρας Αναστάσιος

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη κριτική παιδαγωγική στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 
24210-74318
E-mail: 
asiatras [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

 

 

 

 

Γεννήθηκα το 1986 στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν (πρώην Σοβιετική Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν) από Έλληνες γονείς και μεγάλωσα στην Καρδίτσα, μετά τον επαναπατρισμό της οικογένειάς μου στην Ελλάδα.
Αποφοίτησα (2008) με άριστα (βαθμός: 8.94) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δίνοντας έμφαση στις σπουδές μου σε ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού αποκλεισμού, της αντιρατσιστικής και πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το 2013 αναγορεύτηκα αριστούχος διδάκτορας Επιστημών Αγωγής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα διδακτορικής διατριβής: “Πρόγραμμα σπουδών φυσικών επιστημών και κοινωνικός αποκλεισμός: Μια παιδαγωγική προσέγγιση”. Το 2019 ολοκλήρωσα τη μεταδιδακτορική μου έρευνα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα: “Επαναπροσδιορίζοντας την αριστεία στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες: Πρόγραμμα εκπαίδευσης μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά”.
Για όλες μου τις σπουδές έλαβα υποτροφίες και διακρίσεις από φορείς αριστείας όπως το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το American Educational Research Association, το Κοινωφελές Ίδρυμα Προποντίς κ.ά.
Από το 2008 εργάστηκα ως εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και από το 2016 δίδαξα (με συμβάσεις Π.Δ. 407/90 ή Ακαδημαϊκής-Διδακτικής Εμπειρίας) στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από τον Ιούλιο του 2021 υπηρετώ στο Τμήμα ως Επίκουρος Καθηγητής με θητεία, κατόπιν εκλογής, στο γνωστικό αντικείμενο: “Εφαρμοσμένη κριτική παιδαγωγική στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση”.
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του κοινωνικού αποκλεισμού με την εκπαίδευση, εστιάζοντας σε τρία διαφορετικά πεδία έρευνας: (α) αρχική εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών στο αντικείμενο της κριτικής παιδαγωγικής, (β) κοινωνική και εκπαιδευτική ενδυνάμωση των παιδιών στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση, (γ) κριτική διερεύνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για ζητήματα που αφορούν στην προώθηση της εκπαίδευσης για την κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα.