Σούνογλου Μαρίνα

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Παιδαγωγική για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
Τηλέφωνο: 
24210-74735
E-mail: 
masounoglou [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

 

 

 

 

Η Μαρίνα Σούνογλου είναι απόφοιτη της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στο οποίο έχει εκπονήσει µεταδιδακτορική έρευνα σχετικά με την υποδοχή των προσφύγων μαθητών στο σχολείο.
Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα τμήματα και προγράμματα (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα: Θεωρία Παιδαγωγικής, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, ρόλος εκπαιδευτικού, αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών, μελέτη κρίσιμων παιδαγωγικών ζητημάτων, πολιτότητα και παιδική ηλικία, ζητήματα προστασίας και δικαιωμάτων ευάλωτων οµάδων. 
Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και συνεπιμελήτρια ενός ακόμη. Έχει συµµετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους έπειτα από κρίση. Είναι μέλος των: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (ΠΕΕ), Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής (OMEP), International Play Association (IPA) κ.α.
Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (HORIZON2020, ΕΚΤ-ΑΠΘ, κ.α.).