Για το μάθημα: «Παιδαγωγική της ευτυχίας και κοινότητες μάθησης»

 

Η έναρξη του μαθήματος «Παιδαγωγική της ευτυχίας και κοινότητες μάθησης» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023.

Το μάθημα είναι χαρακτηρισμένο ως «Εργαστηριακό» και θα γίνουν δεκτές/οί 30 φοιτήτριες/τές 6ου εξαμήνου του Π.Τ.Π.Ε. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των φοιτητριών/τών σε όλες τις δράσεις του μαθήματος.

Οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις πληροφορίες που αφορούν στο μάθημα (π.χ. εξετάσεις προόδου, ομαδικές και ατομικές εργασίες σε φάσεις στη διάρκεια του εξαμήνου, εθελοντισμός τουλάχιστον 60 ωρών σε κοινωνικές δομές αλληλεγγύης που θα επιλεγούν από τις/τους φοιτήτριες/τές, παρουσιάσεις υλικού και δράσεων σε αναστοχαστικά μαθήματα κ.λπ.).

Όσες/οι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο μάθημα θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος έως 28/1/2023 (η ενημέρωση για το μάθημα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας e-Class).

Η οριστικοποίηση των συμμετεχόντων/ουσών στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023.

Ο διδάσκων