«Οριοθετήσεις της ‘παιδικής ηλικίας’ στη λογοτεχνία και τις θεωρίες κοινωνικοποίησης»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Πεχτελίδης Γιάννης
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
07/2009
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2010

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η παιδική ηλικία μέσα από δημοφιλή μυθιστορήματα με ήρωες παιδιά.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι: (i) σε ένα πρώτο επίπεδο να μελετήσουμε πώς αναπαρίστανται τα παιδιά μέσα από τη λογοτεχνία και κατόπιν (ii) να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αναπαραστάσεις αυτές αναπαράγουν, επιβεβαιώνουν, αμφισβητούν ή ανασκευάζουν τις κυρίαρχες θεωρίες κοινωνικοποίησης. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσουμε δημοφιλή λογοτεχνικά έργα με ήρωες παιδιά σε σχέση με τις κυρίαρχες θεωρίες κοινωνικοποίησης αλλά και τη νέα κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αναγνωρίσουμε με ποιον τρόπο τα κείμενα συνδιαλέγονται με τις θεωρίες αυτές, αν δηλαδή τις επιβεβαιώνουν ή αν τις αμφισβητούν, αλλά να καταδείξουμε ότι οι αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας (όπως κάθε αναπαράσταση, άλλωστε) δεν είναι ουδέτερες, αλλά παράγουν και αναπαράγουν σχέσεις εξουσίας. Με άλλα λόγια εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα κείμενα, ως πεδίο συγκρότησης και διαπλοκής ποικίλων σχέσεων εξουσίας, διαχειρίζονται τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τα θέματα που προκύπτουν ως διακυβεύματα μέσα από την αφήγηση, και επιβάλλουν μέσα από τον λόγο τους κάποιες απόψεις ως «αληθείς».

Δημοσιεύσεις:

  • Πεχτελίδης Γ., «Οριοθετήσεις της παιδικής ηλικίας στη λογοτεχνία και τις θεωρίες κοινωνικοποίησης», (Παραδοτέο Έρευνας, Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διάρκεια 1/7/2009 – 31/12/2010).
  • Πεχτελίδης, Γ. και Κοσμά Υ., Άγ(ρ)ια Παιδιά. Οριοθετήσεις της ‘παιδικής ηλικίας’ στο λόγο, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2012.