Χορός και Εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Τσουβαλά Μαρία
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
10/2011
Ημερομηνία Λήξης: 
10/2012

Το συγκεκριμένο ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει αντικείμενο τη συστηματική μελέτη και κατανόηση της τέχνης του χορού ως ένα ουσιαστικό μέσον έκφρασης, αισθητικής καλλιέργειας και μάθησης. Η έρευνα πραγματοποιείται μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας του χορού, στο οποίο συμμετέχουν είκοσι πέντε (25) φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ενεργητική συμμετοχή στο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα θα βοηθήσει τις φοιτήτριες να κατανοήσουν τη διδασκαλία του χορού ως μια σειρά ενεργειών που μπορεί να έχει εφαρμογή σε διαφορετικά πλαίσια, ενώ ταυτόχρονα θα εμπλουτίσει τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους μέσα από την βιωματική προσέγγιση βασικών θεωρητικών εννοιών του χορού.

Η έρευνα, εκτός από τα μαθήματα στην αίθουσα χορού του Πανεπιστημίου, περιλαμβάνει επισκέψεις, βιωματικές δράσεις, φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση σε διάφορα σημεία της πόλης του Βόλου, τα οποία έχουν επιλεγεί μέσα από την ιστορική, κοινωνική, πολιτισμική, πολιτική, αρχιτεκτονική και περιβαλλοντολογική τους σημασία, με σκοπό οι φοιτήτριες να ανακαλύψουν: (α) με τι τρόπο μπορεί να επηρεάσει η συμβολική έννοια «χώρος» την κινητική και εκφραστική τους ικανότητα, (β) να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τον ιστορικό και κοινωνικο-πολιτισμικό ρόλο, που διαδραματίζει ο χώρος στην τέχνη, στη ζωή και στη μάθηση, και (γ) να αναλάβουν  ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση και παρουσίαση των θεματικών του project.

Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Λέκτορας Μαρία Τσουβαλά και συνεργάτιδα-μέλος της ερευνητικής ομάδας,  η Νατάσα Καρακατσάνη, διοικητική υπάλληλος του Π.Τ.Π.Ε.