Τσουβαλά Μαρία

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κίνηση, δημιουργική έκφραση και εκπαίδευση
E-mail: 
tsouvala [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Η Μαρία Τσουβαλά αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού «Ραλλού Μάνου». Απέκτησε Master of Arts (1983) και Master of Education (1988) από το Teachers College του Columbia  University και Διδακτορικό από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2006). Από το 1990 έως το 2013 δίδαξε αυτοσχεδιασμό και χορογραφία, ιστορία χορού και παιδαγωγική με έμφαση στην διδακτική του χορού σε ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού στην Αθήνα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορία χορού, τις παιδαγωγικές κριτικές θεωρίες χορού και την φαινομενολογία του χορού. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και περιοδικά τέχνης. Επίσης, χορογράφησε έργα για την ομάδα σύγχρονου χορού «Μετα-κίνηση», τα οποία επιχορηγήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας και άλλους φορείς.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Tsouvala, M. & Magos, K. (2016). “The dance of the magic dragon: Embodied knowledge in the context of transformative learning theory,” Research in Dance Education, April 2016, Vol. 17, Issue 1, pp. 28-41.

Tsouvala, M. & Savrami, K. (2016). “The Human Body in Contemporary Dance: from costumes to nakedness”, Critical Stages/Scènes Critiques, June 2016: Issue No 13, Peer reviewed web journal published by the International Association of Theatre Critics, pp. 1-18.

Τσουβαλά, Μ. (2015). «Χορεύοντας στο μουσείο», Museumedu 1/ Spring 2015, έκδοση του Εργαστηρίου Μουσειακής Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σσ. 65-87.

Τσουβαλά, Μ. (2013). «Σώμα-Μνήμη-Πόλη: Μια φαινομενολογική διερεύνηση της έννοιας του χώρου μέσα από τον χορό», Choros International Dance Journal, 2 (Spring 2013), σσ. 100-127.

Magos, K. & Tsouvala, M. (2011). “Dancing with the ‘other’: An action research project in a children’s social care institution”, Action Research in Education, Vol. 2, 2011, pp. 62-70.