Διερεύνηση του παιχνιδιού ως δυναμικού πλαισίου μάθησης στην Προσχολική Εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μιχαλοπούλου Κατερίνα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
11/2011
Ημερομηνία Λήξης: 
07/2013

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη διερεύνηση των τρόπων που τα παιδιά αναπτύσσουν βασικές ικανότητες μέσω του ελεύθερου και οργανωμένου παιχνιδιού. Το τελικό προϊον: Πρώτον, έχει αναδείξει συνδέσεις ανάμεσα στο παιχνίδι που πραγματοποιείται στο χώρο του νηπιαγωγείου και σε βασικές ικανότητες, όπως: η επικοινωνία, η σκέψη, η δόμηση της προσωπικής ταυτότητας και η αυτονομία, οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. Δεύτερον, εμπεριέχει το σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την αξιολόγηση ενός προγράμματος δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο, οι οποίες αναδεικνύουν το παιχνίδι ως δυναμικό πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης του παιδιού. Τρίτον, αναδεικνύει τις απόψεις των παιδιών για το παιχνίδι, όπως αυτές έχουν προκύψει από συνεντεύξεις. 

Δημοσιεύσεις: 

Michalopoulou, Aik.(2011) Developing creativity trough the dramatic play in Early Years Education, Proceedings OMEP European Conference  ‘Perspectives on Creativity and Learning in Early Childhood’, 218-222. 

Michalopoulou, Aik.(2013) Play research as dynamic framework of learning in Early Childhood Education from children perspectives, Conference Book, International Scientific and Professional Conference OMEP2013, 145-149. 

Michalopoulou, Aik., Grantza, A. (2014). The Design, Realisation, and Evaluation of an Educational Programme: Promoting Play in Kindergarten, The International Journal of Early Childhood Learning, volume 20, issue 4, 11-17. 

Ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της ΟΜΕΡ στην Κύπρο με θέμα «Perspectives on Creativity and Learning in Early Childhood», Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 6-8 Μαϊου 2011 (τίτλος: Developing creativity trough the dramatic play in Early Years Education). 

 Ανακοίνωση στο European Conference OMEP 2013, Faculty of Teacher’s Education University of Zagreb, Zagreb, 8-11 May 2013 (τίτλος: Play research as dynamic framework of learning in Early Childhood Education from children perspectives).