Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακής πλατφόρμας για την επιμόρφωση νηπιαγωγών στο γραμματισμό

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Παπαδοπούλου Μαρία
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
09/2010
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2012

Το πρόγραμμα το οποίο αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Π.Τ.Π.Ε. και χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στόχευε στην ανάπτυξη μίας ψηφιακής πλατφόρμας για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στον γραμματισμό. Στο σχεδιασμό καθώς και στην ανάπτυξη και αξιολόγηση της ψηφιακής πλατφόρμας συνεργάστηκαν  μέλη Δ.Ε.Π., ειδικοί μεταπτυχιακοί επιστήμονες, ερευνητές/τριες και εκπαιδευτικοί από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής & Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ιδιαίτερο αντικείμενο ενασχόλησης το γραμματισμό. Η πλατφόρμα με το όνομα ‘Ταξίδι στο γραμματισμό’ δημιουργήθηκε με την προοπτική να λειτουργήσει ως χώρος ενημέρωσης, συζητήσεων και προβληματισμού γύρω από ποικίλες όψεις της εισαγωγής των παιδιών στο γραμματισμό.

Η διεύθυνση της πλατφόρμας βρίσκεται στο: www.literacy.gr.
Στο πλαίσιο της πλατφόρμας έχει εκπονηθεί η διπλωματική εργασία:

  • Χατζηγεωργίου, Ε. (2012) Η συμβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών για τον γραπτό λόγο στο νηπιαγωγείο.  Διπλωματική εργασία. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Παιδαγωγικό υλικό και παιδαγωγικό παιχνίδι στην πρώτη παιδική ηλικία»

Επίσης, έχουν γίνει οι κάτωθι δημοσιεύσεις:

  • Χατζηγεωργίου, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2012). Η συμβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών για το γραπτό λόγο στο νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11β
  • Χατζηγεωργίου, E., Παπαδοπούλου, M. & Κακανά, Δ. (2012). Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών. Στο Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση - Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Βόλος:  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & ΕΤΠΕ