Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Παπαδοπούλου Μαρία
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2011
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2012

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ 02 και ΠΕ 60 & 70) στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.