Η στάση των αυστριακών μυστικών υπηρεσιών απέναντι στην ελληνική υπόθεση κατά την επαναστατική περίοδο: Αρχειακή έρευνα βασισμένη σε πρωτογενείς πηγές

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Σακκής Δημήτριος
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
09/2010
Ημερομηνία Λήξης: 
11/2011

Από  την αρχειακή έρευνα σε πρωτογενές υλικό του Archivio di Stato di Venezia, έχουν προκύψει σημαντικά στοιχεία που αφορούν στην προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο. Επιγραμματικά,  τα στοιχεία αυτά  καταγράφουν τον ανταγωνισμό που αναπτυσσόταν μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και ιδιαίτερα  της Αυστρίας και της Αγγλίας, όπως, επίσης, και τις επιπτώσεις που είχε αυτός στα ζητήματα που αφορούσαν στην Ελλάδα και  τις ελληνικές υποθέσεις.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Αυστρίας είχαν συστηματική ενημέρωση για τα θέματα που αφορούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ιδιαίτερα  για τις αποσχιστικές  κινήσεις του Αλή Πασά από τη Μεγάλη Πύλη και της εχθρότητας που αναπτύχθηκε  μεταξύ αυτού και της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας. Oι κινήσεις αυτές του Aλή διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην πορεία του εθνοαπελευθερωτικού αγώνα των Eλλήνων. Τα στοιχεία, επίσης, αφορούσαν στον πόλεμο μεταξύ Τούρκων και  επαναστατημένων Ελλήνων. Για τις αυστριακές αρχές και τα δύο αυτά πολιτικά θέματα ήταν πολύ σοβαρά και για το λόγο αυτό υπήρξε συστηματική έρευνα και εξαντλητική συλλογή πληροφοριών.  Aδρομερώς, το υλικό που συγκεντρώθηκε από τις αρχειακές πηγές, καλύπτει πλήρως  γεγονότα και πολιτικές καταστάσεις  αυτής της περιόδου και ρίχνει φως σε σημαντικές πτυχές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.