Μάγος Κώστας

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 
24210 74576
E-mail: 
magos [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Ο Κώστας Μάγος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης, στη σχολική και κοινωνική συμπερίληψη μαθητώ/τριών  που ανήκουν σε εθνοπολιτισμικές μειονότητες, στην ανάπτυξη διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού και στην αξιοποίηση της αφήγησης ως μέσου προσέγγισης της ετερότητας. Αγαπημένη του δραστηριότητα είναι η συγγραφή βιβλίων για παιδιά.

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις:   

  • Magos, K. (2018). The neighbor’s folktales. Developing intercultural competence through folktales and stories. Bookbird. A Journal of International Children’s Literature, 56 (2), 28-35.
  • Magos, K. (2018) Like flying birds. Raising candidate teachers’ intercultural competence of refugee identity. Education Journal of the University of Patras Unesco Chair, 5 (2), 35-42. 
  • Magos, K. & Margaroni M. (2018) The importance of educating refugees. Editorial. Global Education Review, 5 (4), 1-6.
  • Magos, K. (2019). Transforming the identity of the enemy in pre-school children. A case study in a Greek kindergarten. International e-journal of educational studies (IEJES), 3 (5), 39-46.
  • Magos, K. & Margaroni, M. (2018) (Eds) Education and refugee identity, Global Education Review, 5 (4), ger.mercy.edu/index.php/ger/issue /view/35
  • Magos, K. (2019). Walking together. In L. Viglas, K. Magos, C. Alexopoulos (Eds). Walking together: Intercultural routes in the city of Volos with the participation of young refugees from ARSIS, students from the University of Thessaly and students from the Second Chance School of Volos. Volos: Palmos Editions.
  • Magos, K. & Kremmydiotou, S. (2020). Playing with imaginary companion. A case study from Greece. In I. Castro and J. Clark (Eds). Walking in other worlds. Fantastical journeys of children’s agency. NY: Rowman and Littlefield.

  • Magos, K. & Kalopita, K. (2020). Diversity in Early Childhood Education Through Parents' Perceptions. RIELS Journal, 1 (2), 235-245.

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το έργο μου εδώ