Μάγος Κώστας

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Θέμα: 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 
24210 06357
E-mail: 
magos [at] uth [dot] gr

Ο Κώστας Μάγος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης, τη σχολική και κοινωνική ένταξη των μαθητών που ανήκουν σε εθνοπολιτισμικές μειονότητες, την ανάπτυξη διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού και την αξιοποίηση της αφήγησης ως μέσου προσέγγισης της ετερότητας. Αγαπημένη του δραστηριότητα είναι η συγγραφή βιβλίων για παιδιά.

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις

 • Magos, K. (2012). “…, but I can not do research”: Action-research and early childhood teachers. A case study from Greece, Teachers and Teaching: Theory and Practice, 18 (3), 331-343.

 •  Leontari, A., Magos, K. and  Oikonomou, A. (2012) From the fear of death   to the fear of “dissimilar other”. A research in elementary school classrooms, Education 3-13. International Journal of Primary, Elementary  and Early Years Education, iFirst article, 1-12.
 • Magos, K., Tsilimeni, T. and Spanopoulou, K. (2013) “Goodmorning Alex-Kalimera Maria”: digital communities and intercultural dimension in early childhood education, Intercultural Education, 24 (4), 366-373.
 • Magos, K. (2012) “The princess is a racist”. Combating stereotypes through teaching folktales. An action-research project with young children. In N. Palaiologou and G. Detz (Eds) Mapping the broad field of multicultural and intercultural education worldwide, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 195-208.

 • Μάγος, Κ. (2013) «Η συμβίωση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία»: Τα σχέδια εργασίας στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο Χ. Γκόβαρης (Επιμ.) Διδασκαλία και μάθηση στο διαπολιτισμικό σχολείο, Αθήνα: Gutenberg, 199-222. 

 • Μάγος (2013) «Όταν το βασιλόπουλο συνάντησε τον Κέλογλαν»: Το   λαϊκό παραμύθι ως μέσο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στο Π. Αγγελίδης & Χ.  Χατζησωτηρίου. (Επιμ.). Διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές πεποιθήσεις και παιδαγωγικές πρακτικές,   Αθήνα: Διάδραση, 477-496.
 • Magos, K., Kontoyianni, A, Arapaki, P. (2012) “The mouse and his daughter”: Teaching through Folktales. In M. Morgado &  M.N.Pires (Eds) Textos, Imagense Contos sobre Mobilidade. Investigação e Práticas em Educação Intercultural. Atas do Simpósio EUMOF, Castelo Branco: Instituto Politecnico de Castelo Branco, Escola Superior De Educação, 91-97.

 • Μάγος, Κ. (2013) «Στον ωκεανό χωρίς σωσίβιο…»: Διερεύνηση απόψεων Νηπιαγωγών για την αναγκαιότητα επιμόρφωσης σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  Στα Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου: «Διαπολιτισμικότητα, Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τα Ελληνικά ως ξένη Γλώσσα», Πάτρα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, 102-110.

 • Magos, K. & Spanopoulou, K. (2013) Digital communities and intercultural dimensions in early childhood education. In the Proceedings of the International Conference “Il corpo e la rete. Strumenti di appredimento interculturale”, Fondazione Intercultura, 257-274.

 

 • Tsouvala, M, and Magos, K. (in print). The dance of the magic dragon: Embodied knowledge in the context of transformative learning theory,  Research in Dance Education.

 

 • Chronaki, A., Moutzouri, G. & Magos, K. (2015). ‘Number in Cultures’ as a playful outdoor activity: Making space for critical mathematics education in the early years. In U. Gellert, J.G. Rodriguez, C. Hahn, S. Kafoussi (Eds). Education Paths to Mathematics. New York: Springer

 

 • Μάγος, Κ. (2015) Η διαπολιτισμική διάσταση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, Η Φύση Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, 148, 22-25.

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το έργο μου εδώ