Διερεύνηση δυνατοτήτων εκπαιδευτικής αξιοποίησης του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή: Σχεδιασμός και αξιολόγηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Νάκου Ειρήνη
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
10/2010
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2011

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Διερεύνηση δυνατοτήτων εκπαιδευτικής αξιοποίησης του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή: Σχεδιασμός και αξιολόγηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων", εκπονήθηκε με επιστημονική υπεύθυνο την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ειρήνη Νάκου, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν οι Αναστασία Τάχα, Χαρίκλεια Γεωργακοπούλου και Γιώργος Θάνος.