Νάκου Ειρήνη

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μουσειακή εκπαίδευση, εκπαιδευτικά προγράμματα και ιστορική εκπαίδευση
E-mail: 
inakou [at] uth [dot] gr

Η Ειρήνη Νάκου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας του Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Από το 2003 διδάσκει στο ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος ΔΕΠ, και από το 2009 διευθύνει το Εργαστήριο Μουσειακής έρευνας και εκπαίδευσης. 

 http://museumedulab.ece.uth.gr/main/ 

Μαζί με την Νίκη Νικονάνου και τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, είναι υπεύθυνη έκδοσης και σύνταξης του ηλεκτρονικού διεθνούς περιοδικού Museumedu.

http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/141

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της Μουσειακής Εκπαίδευσης, της Διδακτικής της Ιστορίας και της Θεωρίας του Υλικού Πολιτισμού, και πιο συγκεκριμένα στις ιστορικές αντιλήψεις και την ιστορική κατανόηση των παιδιών, ειδικότερα μέσα σε χώρους μουσείων, στην αξιοποίηση των μουσειακών χώρων και ευρύτερα των χώρων πολιτισμικής αναφοράς από τη σχολική εκπαίδευση, στις δημόσιες χρήσεις της Ιστορίας και τις αντίστοιχες άτυπες μορφές εκπαίδευσης, στην πολυσημία και πολύπλευρη σημασία του υλικού πολιτισμού, ειδικότερα κατά την παιδική ηλικία. Η Ειρήνη Νάκου έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε διεθνείς και ελληνικές επιτροπές για την εκπόνηση και αξιολόγηση μουσειολογικών και μουσειοπαιδαγωγικών μελετών και εφαρμογών. Το ερευνητικό έργο της έχει δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε βιβλία, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Η ίδια έχει γράψει τρία επιστημονικά βιβλία και έχει αναλάβει, σε συνεργασία, τον σχεδιασμό και την επιστημολογική επιμέλεια ενός διεθνούς και δύο ελληνικών συλλογικών τόμων. Επίσης, έχει γράψει πολλά βιβλία για παιδιά και νέους, καθώς και σενάρια για εκπαιδευτικά βίντεο, των οποίων έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την εκπαιδευτική επιμέλεια.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Μουσειακή εκπαίδευση, ιστορική εκπαίδευση, παιδική ηλικία και υλικός πολιτισμός,

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες:

  • Νάκου Ειρήνη, (2009). Μουσεία, ιστορίες και Ιστορία. Αθήνα: Νήσος.   
  • Νάκου Ειρήνη, (2001). Μουσεία: εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός – από τη σκοπιά της θεωρίας του υλικού πολιτισμού, της σύγχρονης μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής.Αθήνα: Νήσος.
  • Νάκου Ειρήνη, (2000). Tα παιδιά και η Ιστορία - Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Σχεδιασμός και επιστημονική επιμέλεια συλλογικών τόμων:

  • Νάκου, Ει. & Γκαζή, Α. (Επιμ.) (2015). Προφορική ιστορία, μουσεία και εκπαίδευση. Υπό την Αιγίδα της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας. Αθήνα: Νήσος.
  • Nakou, I. & Barca, I. (2010). Contemporary public debates over history education. A volume in International Review of History Education. Charlotte, N.C.: Information Age Publishing.
  • Βέμη, Μπ. & Νάκου, Ει. (2010). Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος.
  • Κόκκινος, Γ., Νάκου, Ει., (2006). Προσεγγίζοντας την Ιστορική Εκπαίδευση στις αρχές του 21ου Αιώνα. Αθήνα: Μεταίχμιο.