Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μιχαλοπούλου Κατερίνα
E-mail: 
kmihal [at] uth [dot] gr
Τηλέφωνο: 
+30 24210 74814
Fax Number: 
+30 24210 74814

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ.189/00. του (Φ.Ε.Κ.177/ 2-8-2000). Ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών/ τριών στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής και Διδακτικής τους κατάρτισης (Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης).
Οι κυριότεροι στόχοι του είναι:
•    H μελέτη της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή των ερευνητικών πορισμάτων τόσο στο πλαίσιο της τυπικής προσχολικής εκπαίδευσης όσο και σε αυτό  της μη τυπικής.
•    Η συνύφανση της θεωρίας και της πράξης της εκπαίδευσης με την  ανάπτυξη μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνικών, στο πλαίσιο ερευνητικών δράσεων.
•     Η υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του τμήματος τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες όσο  και σε αληθινές συνθήκες σχολικής τάξης, μέσα από διαδικασίες  ανάλυσης, στοχασμού, αξιολόγησης,  αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης του διδακτικού έργου και παράλληλη σύνδεση των θεωρητικών μαθημάτων με την εκπαιδευτική πράξη.
•     Η σύνδεση του Πανεπιστημίου και της σχολικής κοινότητας μέσω της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών, η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και δραστηριοτήτων, η συνεργασία με τα σχολεία και τους  εκπαιδευτικούς, η στήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών τάξεων αλλά και των φοιτητών/ τριών  μέσα από επικοινωνιακές και αλληλεπιδραστικές διεργασίες.
•    Η διεξαγωγή ερευνών σε συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ τριες, τα αποτελέσματα των οποίων ενδεχομένως δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώνονται σε συνέδρια.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ97.24 KB