Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΔ1320
Είδος Μαθήματος: 
ΠΥ
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2
Διδάσκων: 
Μάγος Κώστας

Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα ασχολείται με τη θεωρητική προσέγγιση και την πρακτική εφαρμογή ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση της ετερότητας στο Νηπιαγωγείο  και στο  σχολείο γενικότερα. Οι πολλαπλές ταυτότητες στη σχολική τάξη, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών, το αναλυτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό, ο εορτασμός εθνικών και θρησκευτικών γιορτών, η συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας είναι  θέματα που, μέσα από θεωρητικές αναφορές, μελέτες περίπτωσης και ενδεικτικά παραδείγματα, προσεγγίζονται στο πλαίσιο του παραπάνω μαθήματος.

Μαθησιακά αποτέλεσματα: Οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος θα:

  • κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση της ετερότητας καθώς και τις βασικές αρχές που αφορούν στη θεωρία και πράξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  • θα κατανοήσουν τις αιτίες και τους μηχανισμούς αναπαραγωγής των στερεοτύπων και των διακρίσεων
  • γνωρίσουν τα βασικά εμπόδια που αφορούν στην ένταξη των εθνοπολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στην σχολική τάξη
  • εξοικειωθούν με καλές πρακτικές που αφορούν στην εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  • αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα άτομα που δεν ανήκουν στις εκάστοτε κυρίαρχες ομάδες

 Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ών  γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Προαιρετική είναι η εκπόνηση, σχετικής με το περιεχόμενο του μαθήματος, εργασίας η οποία συμβάλλει στην τελική βαθμολογία.

Διδακτική μεθοδολογία: Εισηγήσεις με χρήση ppt, συζήτηση, εργασία σε ομάδες

Διαδικτυακή θέση του μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_150/

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
i_diapolitismiki_diastasi_stin_prosholiki_ekpaideysi.pdf127.64 KB