Λογοτεχνία: διαφορετικές προσεγγίσεις/αναγνώσεις

Κωδικός Μαθήματος: 
ΙΠ1021
Είδος Μαθήματος: 
ΙΥ
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2
Διδάσκων: 
Σηφάκη Ευγενία

Περιγραφή μαθήματος

 Πρώτος στόχος είναι οι φοιτήτριες/τές να εξοικειωθούν με τις έννοιες του λογοτεχνικού είδους, των λογοτεχνικών συμβάσεων και την ιστορικότητά τους. Μελετώνται κείμενα που εκπροσωπούν διαφορετικά λογοτεχνικά είδη (δράμα, πεζογραφία και ποίηση) και διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα (ρομαντισμό, ρεαλισμό, μοντερνισμό). Επίσης, τα κείμενα της ύλης, τα οποία προέρχονται από την ευρωπαϊκή, ελληνική αλλά και αμερικάνικη λογοτεχνία, χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα για διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές λογοτεχνικής κριτικής, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο δεύτερος στόχος του μαθήματος που είναι μια πρώτη γνωριμία με τις θεωρίες λογοτεχνίας. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:

• αναγνωρίζουν τις συμβάσεις των λογοτεχνικών ειδών και την ιστορικότητά τους

• έχουν μάθει βασικά στοιχεία της ιστορίας της λογοτεχνίας στην Ευρώπη • έχουν κατανοήσει διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας και τη μεθοδολογία τους και να έχουν κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται στη μελέτη της λογοτεχνίας

• είναι σε θέση να αναλύσουν ένα λογοτεχνικό κείμενο με κριτικό τρόπο, έτσι ώστε να συνδέουν στοιχεία της μορφής του (δομή, αφηγηματική τεχνική, χρήση της γλώσσας, σχήματα λόγου, κλπ.) με την παραγωγή νοήματος του κειμένου και ταυτόχρονα να αναπτύσσουν τις προσωπικές τους κρίσεις και απόψεις σχετικά με αυτό

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Όρος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η μελέτη ενός μυθιστορήματος κατ' οίκον.

Διδακτική μεθοδολογία

Διαλέξεις και συζητήσεις. Άσκηση στην κριτική ανάλυση κειμένου.

Διαδικτυακός τόπος μαθήματος: http://elearn.ece.uth.gr