2ο εξάμ. - Ανάπτυξη και μάθηση στην παιδική ηλικία: Σύγχρονες θεωρήσεις και παρεμβάσεις

Μονάδες ECTS: 
12
Διδάσκων: 
Μπονώτη Φωτεινή
Διδάσκων: 
Δερμιτζάκη Ειρήνη

Στο επίκεντρο του μαθήματος βρίσκονται θέματα της ανάπτυξης και της μάθησης του παιδιού με βάση τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και τις νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών-τριών με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού και με τις σύγχρονες απόψεις για την προαγωγή της μάθησης. Στις θεματικές του μαθήματος εντάσσονται η σημασία των γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών διεργασιών κατά την ανάπτυξη και τη μάθηση, η δημιουργική σκέψη, το παιδικό σχέδιο, η σχέση του παιδιού με τις εικόνες, η ανάπτυξη της γλώσσας, ψυχο-εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση ζητημάτων μάθησης και συμπεριφοράς, κοινωνικο-συναισθηματική αγωγή των μαθητών, κ.ά. Εξετάζονται επίσης θέματα όπως το παιχνίδι των παιδιών και η συμβολή του στη διαδικασία της ανάπτυξης και της μάθησης, αλλά και η δυνατότητα χρήσης του παιχνιδιού ως μέσου αξιολόγησης και προαγωγής της ανάπτυξης και της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των παιδιών. Επιδίωξη του μαθήματος είναι να γίνει σύνδεση θεωρίας και πράξης, ώστε η γνώση των αρχών της ανάπτυξης και μάθησης και της προαγωγής τους να μπορούν να εφαρμοστούν στην ερευνητική και εκπαιδευτική πρακτική.