Μάγδα Βίτσου

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική στην Πρακτική Άσκηση
Τηλέφωνο: 
24210 06360
E-mail: 
mvitsou [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Η Μαγδαληνή Βίτσου είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εκπαίδευση, από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2007) και Διδάκτορας Παιδαγωγικής του Θεάτρου, από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εξειδικεύτηκε στο «Κουκλοθέατρο στην Εκπαίδευση» από το “London School of Puppetry”.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
•     Vitsou, M. ,Kamaretsou, A. (2020). Enhancing Peer Relationships in a Class of Refugee Children Through Drama in Education: An Action Research, Creative Drama Education [Yaratıcı Drama Dergisi] 15(2), 337-354. DOI: 10.21612/yader.2020.028
•    Vitsou, M., Papadopoulou, M., & Gana, E. (2019). Drama Pedagogy for Refugee Children: means for Empowerment and Communication. Babylonia, Thematic Issue: ‘Languages on the Move’ (Laura Loder Büchel & Nikola Mayer, eds.), 3, 44-49.
•    Βίτσου, Μ. (2019). Η πολυτροπική διάσταση του Δράματος: κείμενα ταυτότητας και προσωπική ενδυνάμωση (148-156). Στο Γιαννούλη Π., Κουκουνάρας-Λιάγκης Μ. (επιμ.) (2019). «Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: Ουτοπία ή Αναγκαιότητα;». Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. ISBN 978-960-9529-05-1
•    Βίτσου, Μ. (2019). Το συναισθηματικό φίλτρο επίδρασης του Krashen και η χρήση του κουκλοθεάτρου ως παράγοντες σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης της Στοκχόλμης (111-127). Στο Βασιλάκη, Ε., Καλμπένη, Σ., Κίτσιου, Ρ. (Επιμ.) (2019). Πρώτη γλώσσα & Πολυγλωσσία. Εκπαιδευτικές & Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις. Πρακτικά Συνεδρίου Τζαρτζάνεια 2015. (Τύρναβος, 6-8 Νοεμβρίου 2015)
•    Βίτσου, Μ., Παπαδοπούλου Μ., (2019). Εκπαίδευση μέσω εθελοντικής δράσης: συμμετοχή φοιτητριών σε ένα πρόγραμμα γραμματισμού παιδιών προσφύγων με τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση (518-529). Στο Ανδρούσου, Α., Σφυρόερα, Μ., Βελλοπούλου, Α., Δέλη, Σ., Διδάχου, Ε.,Κατσικονούρη, Ε., & Σαΐτη, Σ. (Επιμ.). Από εδώ και από παντού: Εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ –ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ. Ανακτήθηκε από http://www.omep.gr/συνέδρια/241‐11o‐συνέδριο.html
•    Papadopoulou, M., Vitsou, M., Gana, E. (2018). Multimodal Communication through Puppets in a project with Refugee Children. 9th International Conference on Multimodality, University of Southern Denmark, August 15-17, 2018