Μεταδιδακτορική Έρευνα

Πίνακας Μεταδιδακτορικών Διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.Ε.Σ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΜΑ
1 Κουτούβελα Χριστίνα 2/20-12-2017 Βασίλης Πανταζής «Παιδαγωγική της Αλληλεγγύης»: Σχεδιάζοντας curriculum στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού που μετέχει άμεσα και έμμεσα στην εκπαίδευση: Γονείς και εκπαιδευτικοί
2 Βίτσου Μαγδαληνή 36η/22-01-2020 Μάγος Κωνσταντίνος «Η συμβολή του κουκλοθεάτρου και της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση κρατουμένων. Μια έρευνα-δράση στο ΕΚΚΝ Βόλου»
3 Στύλα Δέσποινα 37η/12-02-2020 Πανταζής Βασίλειος  «Ο κοινωνικοπαιδαγωγικός προσανατολισμός του νηπιαγωγείου: ο ρόλος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων»
4 Τσομπανάκη Ελένη 38η/11-03-2020 Μάγος Κωνσταντίνος «Ανάπτυξη του Αναστοχασμού και της Ενσώματης Εμπειρίας μέσα από μια Κοινοτική Παράσταση. Η περίπτωση της Δράσης ‘Ανάμεσα στα Σύνορα’»
5 Κόζαρης Ιωάννης 1η/16-9-2020 Πεχτελίδης Ιωάννης «Κοινωνική συμπερίληψη και συμμετοχική πολιτειότητα μέσω των εκπαιδευτικών «κοινών» στην ψηφιακή εποχή
6 Κολιάρμου Ελένη 1η/16-9-2020 Πεχτελίδης Ιωάννης Μελέτη εφαρμογής των «κοινών» στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση

 

Πίνακας Μεταδιδακτορικών Διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.Ε.Σ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Σιμόπουλος Γεώργιος 12/12-10-2016 Μάγος Κων/νος «Μαθητές πρόσφυγες στο ελληνικό σχολείο: διερεύνηση αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών» ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ                                       ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 12Η/12-10-2016                 ΛΗΞΗ 15-3-2019 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22Η/12-6-2019
2 Αναστασία-Ζωή Σουλιώτου 17/22-2-17 Άννα Χρονάκη Η σημασία των Τεχνών στην εμπειρία των εκπαιδευτικών εργαστηρίων STEAM ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ                                               ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17Η/22-02-2017                ΛΗΞΗ 4-11-2019 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31Η/4-11-2019
3 Αναστάσιος Σιάτρας 19/22-3-17 Βασιλεία Χρηστίδου Επαναπροσδιορίζοντας την αριστεία στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες: Πρόγραμμα εκπαίδευσης μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ                                                    ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19η/22-3-2017                      ΛΗΞΗ 8-5-2019 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 21η/15-5-2019
4 Σούνογλου Μαρίνα 21/5-4-2017 Αικατερίνη ΜΙχαλοπούλου «Ανθρώπινα Δικαιώματα και αφηγηματική πειθώ ως μέσο προσέγγισης στο προσφυγικό ζήτημα. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων» ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ                                               ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 21/05-04-2017                            ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 36η/22-01-2020
5 Μανικάρου Μεταξούλα 25/28-6-2017 Τασούλα Τσιλιμένη «Το περιοδικό Διαδρομές στο χώρο της Λογοτεχνίας για παιδιά και νέους (1986-2015): Ο ρόλος και η προσφορά του στο παιδικό βιβλίο και στην εξέλιξη, προώθηση, μελέτη και έρευνα της παιδικής λογοτεχνίας» ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ  «Το περιοδικό Διαδρομές στο χώρο της Λογοτεχνίας για παιδιά και νέους (1986-2018): Ο ρόλος και η προσφορά του στο παιδικό βιβλίο και στην εξέλιξη, προώθηση, μελέτη και έρευνα της παιδικής λογοτεχνίας» ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 41η/13-5-2020 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ                                                            ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25η/28-06-2017                             ΛΗΞΗ  26-4-2020 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 41η/13-05-2020
6 Παπαιωάννου Θεοδώρα 10/27-06-2018 Μάγος Κωνσταντίνος «Η συμβολή των τεχνικών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και του Κουκλοθεάτρου στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ                                                  ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10/27-06-2018                              ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 36η/22-01-2020
7 Φακίδου Αναστασία 11/12-9-2018 Μαγουλιώτης Απόστολος «Η Παιδαγωγική του Οπτικού Πολιτισμού ως πλαίσιο διδασκαλίας των Εικαστικών για τη μελέτη της έννοιας της παιδικής ηλικίας σε μαθητές/τριες Στ΄δημοτικού» ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ                                                     ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 11/12-09-2018                               ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 42η/24-06-2020
8 Γεωργιάδης Δημήτριος 18/6-2-2019 Βασίλης Πανταζής «Αναγκαστική Μετανάστευση στην Ελλάδα: Πολιτική , κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης προσφύγων/μεταναστών» ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 EΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ                                                            ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18/06-02-2019                               ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 39η/08-04-2020