Φωτεινή Γκαραγκούνη-Αραίου

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική στην Πρακτική Άσκηση
Τηλέφωνο: 
24210 06359
E-mail: 
fkaragk [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Η Φωτεινή Γκαραγκούνη-Αραίου είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν. Θεσσαλίας (1999) και Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Θεσσαλίας (2006). Από το 2007 έως το 2017 εργάστηκε σε δημόσια νηπιαγωγεία και ως αποσπασμένη νηπιαγωγός στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Π.Θ. Το 2017 μετατάχθηκε στο Π.Τ.Π.Ε. του Π.Θ. σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική στην Πρακτική Άσκηση». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη χρήση της τεχνολογίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, στην εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτικών, στην προώθηση της αγωγής υγείας στην εκπαίδευση, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων  για τις επιστήμες, το περιβάλλον και την υγεία στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, κ.α. Ενδεικτικές δημοσιεύεις της είναι οι ακόλουθες:

  • Kakana, D., Roussi–Vergou, C. J., Garagouni-Areou, F., Mavidou, A., Manoli, P.,Theodosiou, S., Chatzopoulou, K., Androussou, A., Tsafos, V. & S. Avgitidou (2017). Mapping the impact of economic crisis on Greek education: Teachers' views and perspectives.  International Journal of Humanities and Social Science, 7 (3), pp. 135-145.
  • Koroni, M., Garagouni-Areou, F., Roussi-Vergou, C.J., Zafiropoulou, M. & Piperakis, S.M. (2009). The stigmatization of obesity in children: A survey in Greek elementary schools. Appetite, 52 (1), pp. 241-244 ( doi:10.1016/j.appet.2008.09.006).
  • Solomonidou, C., Garagouni-Areou, F. & Zafiropoulou, M. (2004). Information and Communication Technologies (ICT) and pupils with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms: do the software and the instruction method affect their behavior? Journal of Educational Multimedia and Hypermedia (edited by AACE), 13(2), pp. 109-128 [Online]. Available: http://dl.aace.org/15337.