Τσεβρένη Ίριδα

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 
24210 74358
E-mail: 
itsevreni [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Η Ίριδα Τσεβρένη έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η διδακτορική της διατριβή έχει θέμα τη συμμετοχή των παιδιών στον αστικό σχεδιασμό μέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα τη διαμόρφωση αρχών σχεδιασμού των χώρων παιχνιδιού για παιδιά με αναπηρία μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, με υποτροφία του ΙΚΥ. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση,  την κριτική παιδαγωγική του χώρου, τη συμμετοχή των παιδιών στον σχεδιασμό και στη φροντίδα του περιβάλλοντός τους, την ενδυνάμωση της σχέσης των παιδιών με τη φύση, την ολιστική εκπαίδευση και την οικοφαινομενολογία.