Συμβασιούχοι

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ε-MAIL
Δαμακηνίδης Γεώργιος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ερευνώντας τον κοινωνικό κόσμο ΠΜΣ damaskinidis [at] hotmail [dot] com
Κούριας Σπυρίδων Ακαδημαϊκός Υπότροφος Κατασκευές με τεχνολογίες kourias [at] ece [dot] uth [dot] gr
Κουσερή Γεωργία Πανεπιστημιακός Υπότροφος (ΕΣΠΑ) Διδακτική της Ιστορίας gkouseri [at] uth [dot] gr
Μαβίδου Αναστασία Πανεπιστημιακός Υπότροφος (ΕΣΠΑ) Προσχολική Παιδαγωγική mavidou [at] uth [dot] gr
Μανώλη Πολυξένη Πανεπιστημιακός Υπότροφος (ΕΣΠΑ) Γραμματισμοί και Διδακτική της Γλώσσας pmanoli [at] uth [dot] gr
Σιάτρας Αναστάσιος Πανεπιστημιακός Υπότροφος (ΕΣΠΑ) Πρακτική Άσκηση asiatras [at] uth [dot] gr
Σουλιώτου Αναστασία Πανεπιστημιακός Υπότροφος (ΕΣΠΑ) Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών anazsol [at] hotmail [dot] com
Στύλα Δέσποινα Ακαδημαϊκός Υπότροφος Εφαρμογές της Κοινωνικής Παιδαγωγικής despostyla [at] uth [dot] gr
Τσομπανάκη Ελένη Π.Δ.407/80 Χορός και δημιουργική έκφραση στην Εκαπίδευση etsompanaki [at] uth [dot] gr