Μέλη ΕΔΙΠ

Όνομα Γνωστικό Αντικείμενο Τηλέφωνο E-mail
Κατιφένια Χατζοπούλου Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική 24210-74775 kchatzop [at] uth [dot] gr
Κονταξή Ελένη Νεοελληνική Φιλολογία 24210 74744 kondax [at] uth [dot] gr
Μάγδα Βίτσου Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική στην Πρακτική Άσκηση 24210 06360 mvitsou [at] uth [dot] gr
Φωτεινή Γκαραγκούνη-Αραίου Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική στην Πρακτική Άσκηση 24210 06359 fkaragk [at] uth [dot] gr