Διερεύνηση διαστάσεων της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των φοιτητριών/ων του Π.Τ. Προσχολικής Εκπαίδευσης Π.Θ. που συνδέονται με τις σπουδές τους και με την ακαδημαϊκή ζωή

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δερμιτζάκη Ειρήνη
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΠΘ
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2019
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2020

Συμμετέχουν ως μέλη της ερευνητικής ομάδας οι Γ. Βλειώρας (ΠΤΔΕ), Χ. Ρούσση (ΠΤΕΑ), Σ. Θεοδοσίου, Ε. Καλλία 

Αντικείμενο της έρευνας ήταν να μελετηθούν διαστάσεις της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των φοιτητριών/ών των πρώτων εξαμήνων του Π. Τ. Προσχολικής Εκπαίδευσης αλλά και των άλλων δύο παιδαγωγικών τμημάτων του Π.Θ. καθώς και ατομικοί, κοινωνικοί και ακαδημαϊκοί παράγοντες που συνδέονται με αυτήν, όπως οι ακαδημαϊκές προσδοκίες και στοιχεία της ψυχικής ευεξίας τους. Οι φοιτήτριες/τές εξετάστηκαν δύο φορές, μια στην αρχή και μια στο τέλος του ακαδημαικού έτους 2019-2020, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στις εξεταζόμενες μεταβλητές με την παρέλευση του έτους σπουδών. Τα δεδομένα βρίσκονται υπό επεξεργασία.