Ομάδα Δράσης Εκπαιδευτικών «Μαθαίνω έξυπνα»: Ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα δεξιοτήτων μάθησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δερμιτζάκη Ειρήνη
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΠΘ
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2013
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2014

Σκοπός του έργου ήταν να αναπτυχθεί, μέσα από τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την εκπαιδευτική κοινότητα, μια Ομάδα Δράσης που θα προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα προαγωγής της μάθησης και της ανάπτυξης των μαθητών. Οι στόχοι του παρεμβατικού-εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν: α) να ενδυναμώσει τις δεξιότητες μάθησης των συμμετεχόντων μαθητών με μετρήσιμα οφέλη για τους ίδιους, β) να εκπαιδεύσει εκπαιδευτικούς (μέντορες) στη διδασκαλία και προαγωγή δεξιοτήτων μάθησης στους μαθητές, γ) να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος εκπαίδευσης μαθητών και εκπαιδευτικών, και δ) να παραχθεί ένα δομημένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης δεξιοτήτων μάθησης με εκπαιδευτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή.  

Σχετικές δημοσιεύσεις:  

Dermitzaki, I., & Kriekouki, M. (2017). Implementing a teacher education program on fostering students’ self-regulated learning. In D-M. Kakana, & P. Manoli, P. (Eds.), Digital Proceedings from the 3rd International Symposium on New Issues on Teacher Education-ISNITE 2015 (pp. 302-309). Volos: University of Thessaly Press.