Αμπατζίδης Γεώργιος

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Διδασκαλία και μάθηση εννοιών για τη φύση και το περιβάλλον
Τηλέφωνο: 
24210 74220
E-mail: 
gampatzidis [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Ο Γεώργιος Αμπατζίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές Επιστημών της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Ο Γεώργιος Αμπατζίδης έχει διδάξει μέχρι το 2022 στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών), την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης) το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Χημείας), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών). Από το 2022 είναι Επίκουρος Καθηγητής με θητεία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία και μάθηση εννοιών για τη φύση και το περιβάλλον» (ΦΕΚ διορισμού 1045/Γ/4-5-22).

Το επιστημονικό έργο του Γεώργιου Αμπατζίδη αφορά μια σειρά άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, άρθρων σε ελληνικά και διεθνή πρακτικά συνεδρίων με κριτές και κεφαλαίων σε ελληνικά και διεθνή βιβλία με κριτές. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδακτική των φυσικών επιστημών, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη φύση της επιστήμης και την ιστορία της επιστήμης.