Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Παπαδοπούλου Μαρία
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο. Πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ" Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση"
Ημερομηνία Έναρξης: 
09/2010
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2014

Το ερευνητικό πρόγραμμα: "Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" στοχεύει στην διεξαγωγή έρευνας μέσω της χρηματοδότησης διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική διατριβή με το ομώνυμο θέμα εκπονείται από την υποψήφια διδάκτορα του Π.Τ.Π.Ε. κυρία Μανώλη Πολυξένη. Επιβλέπουσα της διατριβής είναι η Μαρία Παπαδοπούλου και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής η κυρία Δόμνα Κακανά, από το Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η κυρία Παναγιώτα Μεταλλίδου από το τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Προς το παρόν, παράλληλα με την έρευνα της διδακτορικής διατριβής, έχουν εκπονηθεί οι κάτωθι δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια:

Manoli, P., Papadopoulou, M., & Metallidou, P., (accepted) Investigating the immediate and delayed effects of a multiple-reading strategy instruction in elementary EFL classrooms, System

Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2014). Reading Comprehension Practices in Greek Elementary EFL Classrooms. Journal of Applied Linguistics, 28, 29-50

Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2014). Elementary EFL teachers’ familiarity with reading strategies. Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, 116, 2131-2136

Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2013). Greek Students' Familiarity with Multimodal Texts in EFL. The International Journal of Literacies, 19 (1), 37-46.

Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2012). Graphic Organizers as a Reading Strategy: Research Findings and Issues. Creative Education, 3 (3), 348-356. Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=19813

Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2012). Reading strategies versus reading skills: Two faces of the same coin. Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, 46, 817-821

Manoli, P., & Papadopoulou, M. (2013). Strategic reading in multimodal texts: An application in EFL. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), Electronic Proceedings of the 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 3533-3540). Barcelona, Spain: International Association of Technology, Education and Development

Μανώλη, Π. & Παπαδοπούλου, Μ. Απόψεις των δασκάλων αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τις στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου. Αναρτημένη εργασία στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας «Σκέψη και μάθηση», ΕΛΨΕ & Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 29 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012 (αναρτημένη εργασία)