Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
2019.03.18 Μάθημα "Μεθοδολογία έρευνας": Πρώτη προαιρετική εργασία
2019.03.15 Μουσεία και Εκπαίδευση: Εκπαιδευτική επίσκεψη και μάθημα
2019.03.15 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
2019.03.14 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
2019.03.12 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:ΓΝΩΣΗ & ΕΞΟΥΣΙΑ
2019.03.12 εργασίες στο μάθημα "Διγλωσση ανάπτυξη-δίγλωσση εκπαίδευση"
2019.03.11 Ενδυναμώνοντας τη σχέση των παιδιών με τη φύση
2019.03.11 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
2019.03.08 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
2019.03.07 Μάθημα 'Μεθοδολογία Έρευνας: Διεξαγωγή μαθήματος 14/03 στη βιβλιοθήκη
2019.03.07 Μάθημα "Οικογένεια και συστημική οπτική: Εφαρμογές μεθοδολογίας έρευνας στην κλινική ψυχολογία"-Διεξαγωγή μαθήματος 13/03 στη βιβλιοθήκη
2019.03.05 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΤΠΕ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 2018-2019
2019.03.01 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΓΡΑΠΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ" για όσους/όσες το χρωστούν από πέρυσι
2019.02.28 ΙΚΥ ΕΚΟ - ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΤΠΕ
2019.02.28 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΤΠΕ
2019.02.28 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΩΣ 30/6/2019
2019.02.26 ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 'Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ' & 'ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ'
2019.02.26 ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019
2019.02.26 «Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρμογές»
2019.02.25 ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ"
2019.02.25 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ"
2019.02.22 ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
2019.02.22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ"
2019.02.21 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ"
2019.02.21 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ"
2019.02.20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ
2019.02.20 "Δίγλωσση ανάπτυξη-Δίγλωσση εκπαίδευση" - αναβολή μαθήματος
2019.02.20 Ανακοίνωση για το μάθημα "Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον: ερευνητικά θέματα"
2019.02.20 Μάθημα "Οικογένεια και συστημική οπτική: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην κλινική ψυχολογία"
2019.02.20 "Ανάπτυξη του Λόγου στο παιδί" - αναβολή μαθήματος