Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
2017.05.28 ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 'ΕΝΑΣ ΒΟΛΟΣ ΟΛΟΣ ΧΡΩΜΑ'
2017.05.26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
2017.05.26 Μάθημα "Οικογένεια και συστημική οπτική: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Κλινική Ψυχολογία": ανακοίνωση σχετικά με αναπλήρωση μαθήματος
2017.05.26 Μάθημα "Μεθοδολογία έρευνας": Ανακοίνωση σχετικά με αναπλήρωση μαθήματος
2017.05.25 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2017.05.24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2017.05.24 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΜΕΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
2017.05.23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2017.05.22 ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
2017.05.22 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
2017.05.18 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Γνώση και Εξουσία
2017.05.18 ΑΝΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2017.05.18 Μάθημα "Οικογένεια και συστημική οπτική: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Κλινική Ψυχολογία": αναπλήρωση μαθήματος
2017.05.17 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Α. ΣΑΚΚΗ
2017.05.17 ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.ΣΑΚΚΗ
2017.05.16 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ"
2017.05.16 ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2017.05.15 Μάθημα "Οικογένεια και συστημική οπτική: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Κλινική Ψυχολογία": ανακοίνωση σχετικά με αξιολόγηση φοιτητών/τριών
2017.05.15 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ"
2017.05.15 Μάθημα "Μεθοδολογία έρευνας": Ανακοίνωση σχετικά με αξιολόγηση φοιτητών/τριών
2017.05.15 Εξεταστέα ύλη μαθήματος "Διοίκηση Εκπ/σης & Εκπ/κή Πολιτική" (Επιλ / Στ' Εξ)
2017.05.15 Εξεταστέα ύλη μαθήματος "Οργάνωση Ελλ. Εκπ. Συστήματος Ι" (υποχρ / Δ' Εξ)
2017.05.12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
2017.05.11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ" ΣΤΙΣ 15/5/2017
2017.05.09 Μάθημα "Μαθηματικά και Λογοτεχνία"
2017.05.08   Παράταση  δηλώσεων  και  διανομής,  διδακτικών  συγγραμμάτων  εαρινού  εξαμήνου  ακαδημαϊκού έτους 2016‐2017
2017.05.08 ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ"
2017.05.08 ΜΑΘΗΜΑ: Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2017.05.08 ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ"
2017.05.05 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ"