Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
2017.07.20 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας - Εγγραφές
2017.07.18 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2017.07.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2017.06.22 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
2017.06.15 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ
2017.06.12 'ΕΝΑΣ ΒΟΛΟΣ ΟΛΟΣ ΧΡΩΜΑ' (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, 8ο εξάμηνο)
2017.06.08 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
2017.06.07 ΕΠΕΙΓΟΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
2017.05.29 ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
2017.05.29 Μετακίνηση τελευταίου μαθήματος "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ""
2017.05.29 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017- B
2017.05.29 Παρουσιάσεις εργασιών
2017.05.29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2017.05.28 ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 'ΕΝΑΣ ΒΟΛΟΣ ΟΛΟΣ ΧΡΩΜΑ'
2017.05.26 Μάθημα "Οικογένεια και συστημική οπτική: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Κλινική Ψυχολογία": ανακοίνωση σχετικά με αναπλήρωση μαθήματος
2017.05.26 Μάθημα "Μεθοδολογία έρευνας": Ανακοίνωση σχετικά με αναπλήρωση μαθήματος
2017.05.26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
2017.05.25 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2017.05.24 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΜΕΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
2017.05.24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2017.05.23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2017.05.18 ΑΝΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2017.05.18 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Γνώση και Εξουσία
2017.05.18 Μάθημα "Οικογένεια και συστημική οπτική: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Κλινική Ψυχολογία": αναπλήρωση μαθήματος
2017.05.17 ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.ΣΑΚΚΗ
2017.05.17 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Α. ΣΑΚΚΗ
2017.05.16 ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2017.05.16 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ"
2017.05.15 Μάθημα "Μεθοδολογία έρευνας": Ανακοίνωση σχετικά με αξιολόγηση φοιτητών/τριών
2017.05.15 Εξεταστέα ύλη μαθήματος "Διοίκηση Εκπ/σης & Εκπ/κή Πολιτική" (Επιλ / Στ' Εξ)